Kommentar

Eg leverer av og til kommentarartiklar i vekeavisa Dag og Tid. Det er ekstra stas når desse kommentarane fører til at andre media tek problemstillingane eg løfter vidare i det politiske landskapet; som den om «Dei usynlege norske statsborgarane».